Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi adatvédelmi irányelveinket.

Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos a számunkra az E2 Hungary Zrt.-nél. Minden, a weboldalunk látogatóink általi használata során tudomásunkra jutott személyes adatot mindenkor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései szerint kezelünk, biztosítjuk a személyes adatok megfelelő védelmét, valamint azt, hogy mindazok az érintettek, akikre vonatkozó személyes adatokat kezelünk, gyakorolhassák az adatvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat.

Milyen információkat gyűjtünk a weboldalunkon keresztül?

A weboldalunkon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, oldalainkat névtelenül is meglátogathatja.

Amikor azonban felveszi velünk a kapcsolatot (akár a weboldalunkon található űrlapokon, telefonon vagy email-ben), amennyiben ajánlatkérést küld a részünkre, használja éves szezonális igazolásigénylési, éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési és nominálás-kezelési webes felületünket, használja mérőállásbejelentési szolgáltatásunkat, vagy jelentkezik hozzánk valamely nyitott pozíciónkra, információkat gyűjtünk Önről.

Amikor ezeken a módokon kapcsolatba lép velünk, akkor a pontosság kedvéért megkérdezzük Öntől az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát és egyéb szakmai részleteket (cég, pozíció, érdeklődés, egyéb részleteket, amelyeket a rendelkezésre álló üzenetdoboz tartalmaz), a hozzánk intézett kérését, kérdését szöveges formában, a CV-jét, stb.

Oldalainkon nem használunk cookie-kat, így azok által gyűjtött személyes adatokat nem kezelünk.

Mire, hogyan és meddig használjuk az információt?

Az Ön által megadott adatokat és információkat az alábbi célok egyikére használjuk fel:

  • ajánlatkérések, megrendelések, valamint az esetleges vevői reklamációk intézése, az Ön által hozzánk intézett kérdés, kérés megválaszolása, intézése, a toborzási eljárás lefolytatása,
  • ügyfélszolgálat fejlesztése (az Ön által adott információ segít nekünk abban, hogy hatékonyabban meg tudjunk felelni az ügyfélszolgálati kéréseknek, valamint a szolgáltatásaink támogatására vonatkozó igényeknek),
  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény- és egyéb játékok bonyolítása (az Ön külön beleegyezésével),
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, különböző akciókról (az Ön külön beleegyezésével).

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről az érintettet előzetesen tájékoztatjuk, és amennyiben a jogszabályok értelmében szükséges, ehhez előzetes hozzájárulását kérjük, és biztosítjuk számára, hogy ezután a hozzájárulását a jogszabályoknak megfelelően bármikor visszavonhassa.

Adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet személyes adatainak megadásával és részünkre történő megküldésével ad meg a részünkre; a nyitott pozícióinkra történő jelentkezés esetén szerződéskötést megelőző lépések megtétele függetlenül attól, hogy a szerződés létrejön-e; az éves szezonális igazolásigénylési, éves igénybejelentési, extrakapacitás igénylési és nominálás-kezelési webes felületünk, valamint mérőállásbejelentési felületünk űrlap segítségével történő használata esetén a szerződés teljesítése.

A részünkre megadott személyes adatokat hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az adatkezeléssel érintett szolgáltatásunk fenntartásáig, a nyitott pozícióinkra történő jelentkezés esetén a toborzási eljárás befejezéséig, a szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés esetén a szerződéses viszony időtartamáig, majd azt követően a szerződésből eredő igények érvényesíthetőségének időtartamáig kezeljük.

Az érintettek köre ügyfeleink kapcsolattartóiból, lehetséges ügyfelekből, a vállalat szolgáltatásai iránt érdeklődő magánszemélyekből, valamint az állásra jelentkezőkből tevődik össze.

Adatkezelésünk a személyes adatok gyűjtésére, rögzítésére, rendszerezésére, tagolására, tárolására, átalakítására vagy megváltoztatására, lekérdezésére, betekintésére, felhasználására, összehangolására vagy összekapcsolására, korlátozására, törlésére, illetve megsemmisítésére terjed ki.

Semmilyen módon nem adjuk át az Ön személyes adatait külső felek részére. Ez nem vonatkozik az olyan megbízható harmadik felekre, akik IT és adminisztratív szolgáltatásaikkal segítenek nekünk a weboldal üzemeltetésében, üzletmenetünkben, illetve az Ön kiszolgálásában egészen addig, amíg ezek a felek maradéktalanul betartják az adatvédelmi jogszabályokat és különösen azt az előírást, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezeljék. Az Önre vonatkozó információkat továbbíthatjuk olyan esetekben, amikor úgy véljük, hogy az adattovábbítás törvényes és megfelel adatkezelési irányelveinknek, ha az adattovábbításra jogszabály rendelkezése alapján kötelesek vagyunk, valamint, ha ezzel megvédjük saját, illetve mások érdekeit, jogait, szabadságát, vagy ha az adattovábbításhoz Ön előzetesen kifejezetten hozzájárult. Mindazonáltal az azonosítatlan látogatókra vonatkozó információkat átadhatjuk harmadik feleknek marketing, reklám célokra, illetve egyéb célokra is.

A vevőink, partnereink és egyéb ügyfeleink személyére, adataira, a velünk fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezelünk. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az információt szolgáltató érintett adhat részünkre felmentést.

Önnek érintettként joga van ahhoz, hogy az általunk végzett adatkezelésről tájékoztatást kapjon, hogy az adatkezelésről visszajelzést, a kezelt adatok másolatához hozzáférést kapjon, hogy az adatok helyesbítését és a jogszabályokban meghatározott esetekben az adatok törlését kérje, joga van az adathordozáshoz, amennyiben az adat jellege alapján az releváns, ahhoz, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen a jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint ahhoz, hogy kérje az adatfeldolgozás korlátozását.

Önnek joga van továbbá arra, hogy adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok véletlen károsodása, illetve megsemmisülése, a jogosulatlan felhasználása és az ezekkel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk, és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

További információ

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy weboldalunkon keresztül más vállalatok és szervezetek weboldalaihoz is hozzáférése van. Nem vállalunk felelősséget sem az ezen weboldalakon található adatok tartalmáért, sem azok hitelességéért. Javasoljuk, hogy ha ezeken a weboldalakon kíván böngészni, tájékozódjon a weboldalakat működtető szervezetek adatvédelmi politikájáról.

Weboldalunk használatával vagy kapcsolatfelvétel során Ön hozzájárul az adatvédelmi irányelveinkhez. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos fenti jogait gyakorolni kívánja, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a weboldalunkon található elérhetőségeinken.