Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az E2 Hungary Zrt. számára. Az E2 Hungary Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kezel.

Ha Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja az E2 Hungary Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az E2 Hungary Zrt. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az E2 Hungary Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy ezután a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az E2 Hungary Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Az E2 Hungary Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény- és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, különböző akciókról,
  • megrendelések, valamint az esetleges vevői reklamációk intézése.

Az E2 Hungary Zrt. – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az E2 Hungary Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az ezekkel kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük, és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Információ

Felhívjuk figyelmét, hogy az E2 Hungary Zrt. honlapján keresztül más vállalatok és szervezetek weboldalához is hozzáférése van. Az E2 Hungary Zrt. nem vállal felelősséget sem az ezen oldalakon található adatok tartalmáért, sem ezek hitelességéért. Javasoljuk, hogy ha ezeken az oldalakon kíván böngészni, tájékozódjon a weboldalt működtető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az adatkezelés nyilvántartási száma

NAIH-99090/2016.